نمایندگی ها

  • نماینده استان تهران : شرکت آذر محصول به مدیریت آقای مهدی سلمانی شماره تماس : 66089792 - 021
  • نماینده استان خوزستان: پخش ستاره به مدیریت آقای سعید پورتراب شماره تماس : 35575484 - 061
  • نماینده استانهای شمال کشور : پروتئین بانک به مدیریت آقای علیرضا نوری پور شماره تماس : 2365580 - 0113
  • نماینده استان آذربایجان شرقی: شرکت نیکو پحش به مدیریت آقای امیر چوبین شماره تماس : 33346277 - 041
  • نماینده استان مرکزی : آقای اصغر مشایخی شماره تماس : 2245259 - 0863
  • نماینده استان فارس : شرکت کیمیا تات مهرگان به مدیریت آقای رسول میبدی شماره تماس : 37740095 - 071
  • استان خراسان رضوی : شرکت پخش نارین به مدیریت آقای مهدی آینه شماره تماس : 36305- 051
  • استان زنجان : فروشگاه انقلاب به مدیریت آقای ابوالفضل مهدیون. شماره تماس : 33338645 - 024
  • نمایندگی استان قم : فروشگاه پروتئین امیری به مدیریت مهدی امیری . شماره تماس : 02536703507
فارسی سازی و راستچین شده توسط وب فیوژن. طراحی سایت در کرج